خدمات و مزیت های ما

پیگیری خسارت

پیگیری خسارت
پیگیری دریافت خسارت تا مرحله صدور چک از ارکان بیمه گر و جلوگیری از گرفتاری بیمه گزار و صرف وقت و هزینه در مراجع قضایی و سیستم اداری حاکم بر صنعت بیمه. تبصره: کارگزار از نظر قوانین بیمه مرکزی وکیل بیمه گزار بوده و می تواند به عنوان نماینده بیمه گزار در مراحل تعیین خسارت حضور داشته باشد. یکی از مقرون به صرفه ترین روش های انتقال ریسک که همواره در اولویت قرار می گیرد، تهیه بیمه نامه مناسب با شرک...
Read More

ارائه تخفیف های بیمه ای

ارائه تخفیف های بیمه ای
استعلام نرخ، باتوجه به شرایط بیمه نامه از تمامی شرکت های بیمه گر معتبر و انجام رایزنی های حرفه ای به منظور کاهش حق بیمه و تعیین مناسب ترین پوشش های بیمه ای متناسب با ریسک فعالیت های شما. انتخاب بیمه مناسب در بسیاری از موارد برای بیمه گذار کار ساده ای نیست، بررسی بیمه گرهای موجود در کشور، نوع پوشش، سوابق و نوع خدمات آن ها برای بیمه گذارها اکثراً مبهم می باشد. کارگزار رسمی بیمه می تواند این کا...
Read More

انتخاب پوشش های کامل متناسب با شرایط شما

انتخاب پوشش های کامل متناسب با شرایط شما
الزاما تمامی پوشش ها به منزله یک خرید عاقلانه نیست چرا که بسیاری از پوشش ها که در برگیرنده هزینه می باشند مورد نیاز بیمه گذار نخواهد و به غیر از اتلاف هزینه فایده ای برای ایشان ندارد. با توجه به سابقه کاری 20 سال کارگزاری صافات و مواجه با انواع پرونده های بیمه ای و شرایط های مختلف و غیر قابل پیش بینی و کسب تجربیات ارزشمند در زمینه بیمه کارگزاری صافات میتواند مشاوری مطمئن برای خرید بیمه نامه منا...
Read More

پرتفو ( سابقه کاری درخشان)

پرتفو ( سابقه کاری درخشان)
با توجه به سابقه کاری 20 سال کارگزاری صافات و مواجه با انواع پرونده های بیمه ای و شرایط های مختلف و غیر قابل پیش بینی و کسب تجربیات ارزشمند در زمینه بیمه کارگزاری صافات میتواند مشاوری مطمئن برای خرید بیمه نامه مناسب با کمترین هزینه ، بیشترین تخفیفات و کامل ترین پوشش های مورد نیاز باشد. الزاما تمامی پوشش ها به منزله یک خرید عاقلانه نیست چرا که بسیاری از پوشش ها که در برگیرنده هزینه می باشند مورد...
Read More

آینده نگری

آینده نگری
همانگونه که از ماهیت بیمه میتوان دریافت، بیمه پوششی مطمئن برای روزها و حوادث غیر قابل پیش بینی میباشد با توجه به سابقه کاری 20 سال کارگزاری صافات و مواجه با انواع پرونده های بیمه ای و شرایط های مختلف و غیر قابل پیش بینی و کسب تجربیات ارزشمند در زمینه بیمه ، آینده نگری در گرفتن پوشش های کامل متناسب با نیاز شما میتواند آرامش خیال را به ارمغان آورد.
Read More

مشاوره خرید بیمه نامه

مشاوره خرید بیمه نامه
بررسی وضعیت موجود امور بیمه ای در مجموعه آن مدیریت و ارائه کارهای سیستماتیک به جهت ایجاد ساختار بیمه بهره ور در سازمان
Read More