بیمه اشخاص

بیمه اشخاص بیمه ایران

بیمه اشخاص بیمه ایران
انسان‌ از آغاز پیدایش‌ جوامع‌ انسانی‌، در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمینهای‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی‌ بوده‌ است‌. باتوجه‌ به‌ همین‌ نیاز بوده‌ که‌ شرکتهای‌ بیمه‌ با ارائه‌ طرحهای‌ متفاوت‌ و ابتکاری‌ متناسب‌ با نیازهای ‌جوامع‌ انسانی‌ درپی‌ تأمین‌ و تسهیل‌ این‌ غریزه‌ ثبات‌ مالی‌ و اقتصادی‌ برآمدند تا در زمان‌ بروز حادثه‌ ناگوار، شیرازه ‌اقتصاد خانواده‌ ها از هم‌ نپاشد و افراد وابسته‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ و یا حادثه‌ دیده‌ بتوانند از مزایای‌ این‌ تأمین‌ اقتصادی‌ بهره‌مند شوند . بیمه های اشخاص به سه گروه کلی تقسیم می شوند: بیمه اشخاص (درمان) در این گروه بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌شود...
Read More

بیمه اشخاص بیمه کارآفرین

بیمه اشخاص بیمه کارآفرین
بيمه درمان گروهي بستري در بيمارستان و اعمال جراحي و پرداخت هزينه هاي مربوط به آن يکي از نگراني هاي جدي خانواده ها مي باشد.افزايش روز افزون بهاي خدمات بيمارستاني از جمله تهيه لوازم، دستمزد پزشکان جراح، دارو، هزينه هاي اتاق عمل , هزينه هاي عمومي و هزينه هاي بستري شدن در بيمارستان در بسياري از موارد مشکلات مالي قابل ملاحظه اي را براي بيمار و يا سرپرست خانواده به وجود مي آورد. جبران اين هزينه ها مستلزم يک برنامه ريزي پس اندازي بلند مدت است که با دشواري هاي خاص خود مواجه مي باشد. بيمه نامه درمان گروهي با جبران کليه هزينه هاي درمان بيمارستاني و همچنين اعمال جراحي سرپايي و پاراکلينيکي، از تحمي...
Read More

بیمه اشخاص پاسارگاد

بیمه اشخاص پاسارگاد
وجود یک محيط آرام و بي دغدغه يکي از بديهي ترين تمايلات انسان است و همواره بشر سعي داشته با فعاليت هاي اقتصادي براي ساختن يک زندگي بهتر کوشش بيشتري از خود نشان دهد. بيمه اشخاص رشته ای از بيمه است که موضوع آن تامين بيمه گذار در مقابل نگراني هاي مربوط به معيشت او در دوران کهولت و يامعيشت خانواده او پس ازفوت ونيز تامين هزينه درمان خانواده و خود اوست. بيمه پاسارگاد به منظور رفع اين تشويش و نگرانيها، اقدام به صدور انواع بيمه هاي اشخاص (عمر،حوادث و درمان) به شرح زير نمايد :   الف- بیمه های عمر بيمه عمر و تامين آتيه (طرحي نو در بيمه عمر با تشكيل سرمايه) اين بيمه نامه از تركيب  بيمه هاي ...
Read More

بیمه اشخاص بیمه ما

بیمه اشخاص بیمه ما
موضوع اين بيمه نامه عبارت است از هر واقعه ناگهاني ناشي از يك عامل خارجي كه بدون قصد و اراده بيمه شده بروز كرده و منجر به جرح، نقص عضو، از كارافتادگي و يا فوت بيمه شده شود. انواع بيمه نامه حوادث بيمه نامه حوادث انفرادي كامل بيمه نامه حوادث انفرادي بيمه نامه حوادث خانوادگي بيمه نامه‌ حوادث گروهي بيمه نامه حوادث انفرادي كامل در اين نـوع بيمه نامه طبق درخـواست بيمه‌گـذار كليه پوشش‌هاي فوت، نقص عضـو و از كارافتادگي دائم كلي، نقص عضو و از كارافتادگي دائم و جزئي و هزينه پزشكي با سرمايه‌هاي متفاوت ارائه مي‌گردد. بيمه نامه حوادث انفرادي در ...
Read More